Wybierz język
 • Italiano
 • English
 • Deutsch
 • Español
 • Française
 • Русский
 • Português
 • Nederlands
 • Magyar
 • Polski
 • العربية
 • Türkçe
 • Česky
 • Croato
 • Serbo
 • Bielorusso
 • Albanian
 • Macedonian
 • Swedish
 • Norwegian
 • Bulgaro
 • Farsi
 • Rumeno
Szukaj

1. Właściciel strony internetowej / Dane sprzedawcy: Właścicelem stron internetowych o adresach: www.lfspareparts724.com, www.lfricambi724.it (dalej zwanymi„Stronami”) oraz wszystkich domen powiązanych z nimi oraz wszelkich platform i sklepów internetowych (dalej zwanych „sklepami internetowymi”jest firma L.F. Spa (dalej jako ”L.F.”) z siedzibą główną pod adresem: via Voltri 80, 47522 Cesena, P.I 00958880403,Włochy. Zarejestrowana w Rejestrze Działalności Gospodarczej w Forli-Cesena nr.192897 oraz w Międzynarodowej Izbie Handlowej w Forli-Cesena nr.reg.016904.

2. Obowiązujące prawo: umowa sprzedaży przewiduje, że pomiędzy Klientem i L.F. będą miały zastosowanie wszelkie regulacje i interpretacje zgodne z włoskim prawem sprzedaży  "Nie-konsumenckich" i będą się odnosiły do przepisów  z "kraju pochodzenia", w którym ma siedzibę sprzedawca.

3.  Akceptacja ogólnych warunków sprzedaży: Klient składając zamówienie, według metod i procedur przedstawionych na stronach internetowych, równocześnie potwierdza zapoznie się z nimi i zrozumienie ogólnych warunków sprzedaży, płatności i dostawy, również potwierdza ich bezwarunkową akceptację. Te waruki są integralną częścią umowy handlowej między L.F. a Klientem, w związku z tym L.F.poleca zapoznać się z nimi uważnie,wydrukować je lub na wszelki wypadek zachowć ich kopię. L.F. nie będzie uznawać żanych warunków nie uzgodnionych w formie pisemnej. Warunki i zasady sprzedaży pozostają w mocy dopóki nie zostaną zmienione przez dostawcę. Wszelkie zmiany będzią ważne, gdy zostanią opublikowane na stronie internetowej L. F. w różnych krajach i będzią odnosić się do sprzedaży dokonanych od tego momentu.

4.Płatności: płatności za zakupione towary mogą się odbyć, w zależności od lokalnych warunków, poprzez: przelew bankowy, za pomocą karty kredytowej, syatemem Pay Pal, płatność gotówką przy odbiorze - z pobraniem opłaty (o wartości 2% od całkowitej kwoty do zapłaty, minimum 5 Euro z podatkiem VAT lub bez) oraz płatności kurierowi przy odbiorze gotówką lub czekiem płatnym kurierowi. W każdym przypadku metoda płatności musi być uzgodniona z Działem Sprzedaży.

5.Ceny: Wszystkie cenniki, rabaty oraz oferty cenowe są uzgadnaine z odpowiednimi działami sprzedaży. Ceny podane w ofertach i cennikach nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Ceny nie obejmują pakowania, transportu, VAT i innych opłat. Wszystkie koszty wydawania i pobierania opłat bankowych i zleceń pieniężnych obciążają Klienta.
 
6. Koszty transportu oraz zamówienia minimalne: Koszty transportu i jakiekolwiek koszty dodatkowe związane z minimalną wartością zamówienia, są dodawane do faktury zgodnie z postanowieniami działu sprzedaży. Wszelkie niezrealizowane części zamówienia, będą dostarczone zgodnie z ustaleniami z Klientem.

7. Warunki pierwszej dostawy: nowi Klienci są zobowiązani do złożenia pierwszego zamówienia o pwenej minimalnej wartości. Wysokość wspomnianej wartości oraz metody płatności, przy pierwszym zamówieniu, będą ustalane z odpowiednim Działem Handlowym. Powyższe odnosi się do pierwszego zamówienia oraz do momentu nawiązania stabilnej współpracy handlowej.

8. Warunki dostaw: towary są sprzedawane wyłącznie z magazynów L.F. Dlatego proces dostawy zostaje uznany za dokonany w momencie odbioru towarów przez kuriera. Dostawa zawsze odbywa się na ryzyko i odpowiedzialności Klienta, nawet w przypadku gdy została ona przedpłacona. Towary są dostarczane przez kuriera wybranego przez Klienta. Terminy dostaw są prezentowane jako przybliżone i nie mogą być podstawą do wysuwania jakichkolwiek roszczeń wobec L.F. Jakiekolwiek opóźnienia dostaw towarów nie dają Klientowi prawa do unieważnienia zamówienia, kompensowania wartosci zamówienia lub odszkodowania.Podczas odbioru przesyłki od kuriera Klient jest zobowiązany do sprawdzenia, w obecności Kuriera, numeru przesyłki i jego zgodności z numerem w dokumentach dostawy, oraz sprawdzenia czy przesyłka nie jest w jakikolwiek sposób uszkodzona,zniszczone, naruszona itp. Stwierdzenia jakichkolwiek naruszeń lub uszkodzeń przesyłki lub zaginięcie towarów z przesyłki muszą być niezwłocznie zgłoszone w formie pisemnej na dokumentach dostawy Kuriera i zgłoszine do L.F. w ciągu ośmiu dni od dnia dostawy. Jeżeli Klient nie spełni powyższych warunków, L.F. nie będzie odpowiedzialne za uszkodzenia transportowe. L.F. ponosi odpowiedzialność za kradzieże i zniszczenia przesyłek, tylko wtedy gdy dostawca został przez niego wybrany i do czasu kiedy niezakończenia z nim współpracy. W przypadku kradzieży lub uzagubienia przesyłki, L.F. zobowiązuje się odesłać towar o pełnej wartości do Klienta, wraz z oświadczeniem kuriera.

9. Wyłączenia odpowiedzialności: L.F. nie ponosi odpowiedzialności za parametry i dane techniczne prezentowane w swoich katalogach, a także nie ponosi odpowiedzialności za możliwe zmiany cen produktów, wprowadzane przez poszczególnych producntów. L.F. nie ponosi odpowiedzialności cywilnej za uszkodzenia dokonane stronom trzecim, które mogą wstąpić w przypadku zaniedbania, niedbalstwa lub niekompetencji w czasie montażu części lub akcesoriów.

10. Wyłączenie odpowiedzialności za działanie siły wyższej: L.F. nie ponosi odpowiedzialności za słabą jakość usług spowodowaną działaniem siły wyższej takiej jak: wypadki,pożary,strajki lug/albo blokady, trzęsienia ziemi, powodzie lib podobne zdażenia losowe uniemożliwiają wywiązanie się przez L.F. z zawartej umowy w uzgodnionym terminie. L. F. nie ponosi odpowiedzialności wobec jakiejkolwiek osoby za szkody, straty i koszty poniesione z powodu nieudanego wykonania umowy z powodu wyżej wymienionych przyczyn, ponieważ klient ma prawo do zwrotu wpłaconej kwoty.

11. Prawa własności przemysłowej: informacje,logotypy, element graficzne,dżwięki, obrazy,znaki firmowe(zarejestrowane i niezarejestrowane) oraz wszelkie własności intelektualne, charakterystyczne znaki lub nazwy,teksty pisane i bardziej ogólnie, wszelkie inne dobra niematerialne chronione przez międzynarodowe prawa i konwencje, dotyczących własności intelektyalnej, prezentowane na stronach internetowych L.F.,są własnością L.F. przyznaną do urzytku przez strony trzecie i ich właścicieli. Jednakże, ani dostęp do stron internetowych ani umowy handlowe nie dają Klientowi praw do używania powyższych. Jakiekolwiek wykorzystanie, nawet częściowe, powyżej wymienionych, jest zabronione, bez pisemnej zgody L.F. oraz/lub ich cedentów dla których powyższe prawa są wyłącznie przynależne.

12.Gwarancja: L.F. działa jako sprzedawca hurtowy produktów wytworzonych przez strony trzecie. Z tego powodu nie ponosi odpowiedzialności za możliwe uszkodzenia i wady.
Any claim or dispute must be addressed to L.F. by letter or fax within eight days from receipt of goods, the loss of all rights as penalty, to the following address:
Wszelkie roszczenia lub spory muszą być skierowane do L. F. listem lub faksem w ciągu ośmiu dni od otrzymania towaru, pod rygorem utraty wszelkich praw do odszkodowania, na następujący adres:

                                                                                                                                                              L.F. S.p.A.
                                                                                                                                                            Via Voltri, 80
                                                                                                                                                   47522 Cesena (FC) Italia
                                                                                                                              Tel. +39 0547/34 11 11 - Fax +39 0547/34 11 10
                                                                                                                                        e-mail: info@lfspareparts.com

Jakiekolwiek spory nie są podstawą do zawieszenia płatności

13. Sąd przynależny: Umowa sprzedaży pomiędzy L.F. a Klientem jest traktowana jako zawarta we Włoszech i zgodna z włoskim prawem.(Zasada kraju pochodzenia i rynku wewnętrznego). Wszelkie spory dotyczące interpretacji i realizacji umów zawartych zgodnie z Warunkami Ogólnymi, które nie zostaną rozpatrzone polubownie,będą przedmiotem decyzji Urzędu Sądownictwa Trybunału, gdzie L. F. ma swoją siedzibę.

Pomoc w sprzedaży
Nasz zespół jest gotów służyć Państwu pomocą w każdym przypadku oraz zapytaniu. Możecie się Państwo kontaktować z nami przez adres: info@lfspareparts.com, kiedykolwiek chcecie, w przypadku:
-    Zapytań ofertowych.
-    Zamówień wymagających porady działu technicznego.
-    Zamówień towarów bez kodów LF (posiadających kody producenta).
-    Wyjaśnień technicznych dotyczących składanych zamówień.

Wsparcie techniczne
Jeśli nie możecie Państwo znaleść poszukiwanej części, prosimy o kontakt. Chętnie pomożemy znaleść, wszystko czego Państwo szukacie, nawet jeśli danej części nie ma w naszej ofercie! Prosimy o dosłanie wszelkich informacji i parametrów technicznych poszukiwanych części a nasz wyspecjalizowany personel techniczny doradzi Państwu w doborze odpowiednich części zamiennych.


WAŻNE 
Naturalnie, im więcej szczegółów możecie nam Państwo dostarczyć, tym łatwiej i szybcej będziemy mogli precyzyjnie odnaleść poszukiwaną część. Z założenia, aby odnaleść konkretną część, nieobecną na stałe w naszej ofercie, konieczne są poniższe informacje:
. Nazwa producenta
.Model/typ urządzenia w którym dana część występuje.
.Numer seryjny (jeśli to możliwe rok produkcji, ponieważ może się zdażyć, że dany producent w ciągu kilku lat produkcji urządzenia,zmieniał w nim rodzaj komponentów)
.Opis produktu (jesli to możliwe oryginalny numer producenta)
.Schemat złożeniowy urządzenia z zaznaczoną częścią
.Zdjęcie części (najlepiej przesłane mailem)

Jeśli nie możecie Państwo udzielić nam żadnej z powyższych informacji, można dosłać szczegółowe zdjęcia poszukiwanej części i/lub urządzenia w którym ona występuje. Możecie również przesłać nam daną część do porównania.
We wish to remind you that, for spare parts specially found for you, which are out of catalogue, it is not possible to cancel confirmed orders and no return requests are accepted.
Prosimy pamietać, że w przypadku części sprowadzanych na Państwa specjalne życzenie, które nie są na stałe obecne w naszych katalogach, nie ma możliwości odwołania zamówienia ani zwrotu zakupionego towaru.

Wszystkie przypadki spowodowane pomyłką ze strony L.F. (niewłaściwe pakowanie, błędy w katalogach i/lub pomyłki w cenniku, pomyłki w procesie przygotowania zamówienia) zgodnie z osiągniętym porozumieniem towary będą kredytowane i/lub dosłane do Klienta.

W przypadku błędów po stronie Klienta – ewentualne roszczenia zwrotne mogą być przyjęte jedynie po rozpatrzeniu I akceptacji przez L.F. Jest to możliwe w przypadku:
- L.F. otrzyma oświadczenie Klienta nie później niż 8 dni od daty dostawy.
- Zwrot dotyczy towaru stale dostępnego w ofercie sprzedaży L.F.( dlatego nie dotyczy to towarów nie dostępnych na stałe w katalogach)
- Wartość zwracanego towaru jest nie mniejsza niż 100 Euro (bez podatku VAT)

Jeśli powyższe wymagania są spełnione, a zwrot jest podstawny, wartość towarów pomniejsza się  o 30% od ceny sprzedaży. Opłaty za przesyłkę do L. F. obciążają Klienta.
W każdym przypadku, L. F. zastrzega sobie prawo do znalezienia porozumienia i znalezienia możliwych rozwiązań, co należy traktować jako alternatywę do refundacji.

W przypadku wystąpienia defektów w ramach gwarancji, prosimy o przygotowanie I przesłanie zgłoszenia defektu do L.F. w ciągu ośmiu dni od otrzymania towaru. Dotyczy to sytuacji wobec większości naszych dostawców, którzy pracują zgodnie z systemem kontroli jakości ISO 9001, chociaż nie można ich wykluczyć.

UWAGA: podzespoły elektryczne i elektroniczne muszą być dokładnie sprawdzone przed pierwszą instalacją, ponieważ producenci nie przyjmują ich zwrów, nawet na zasadach gwarancji, o ile były one zainstalowane w urządzeniach. Prosimy o dokładne sprawdzenie powyższych elementów przed ich montażem w urządzeniach. Ponadto należy pamiętać, że te szczególne produkty wymagają odpowiednich warunków przechowywania i magazynowania.

N.I.R (Numer Identyfikacyjny Zwrotu)
Po akceptacji zwrotu przez L.F. nadany zostanie dla każdego towaru: N.I.R – (Numer Identyfikacji Zwrotu). Żaden towar bez tego numeru nie może być zwrócony.

W przypadku każdego zwrotu prosimy Klientów o postępowanie zgodnie z procedurą jak poniżej:
-    Prosimy o kontakt z lokalnym Przedstawicielem lub Oddziałem L.F. w celu zgłoszenia i wyjaśnienia zaistniałego problemu. Prosimy o przesłanie zgłoszenia z podaniem: numeru i daty listu przewozowego z L.F., numerów katalogowego i seryjnego widocznego na opakowaniu lub na produkcie.
-    Jeżeli zwrot będzie unzany, otrzymacie Państwo numer N.I.R, który należy umieścić na dokumentach przesyłki zwrotnej.

Zgodnie z obowiązującą w L.F .certyfikacją  ISO 9001: numer N.I.R jest absolutnie konieczny aby uruchomić procedurę zwrotu - od zgłoszenia do jej rozliczenia- pozwala to na przeprowadzenie procesu zwrotu bez zbędnych opóźnień. W związku z powyższym prosimy zawsze posługiwać się nadanym numerem N.I.R w przypadku wszelkiej korespondencj dotyczącej danego zwrotu.

LF wprowadza nową, całkowicie odświerzoną platformę sprzedażową

Proszę kliknąć tu aby obejrzeć krótki przewodnik po nowym obszarze użytkownika.

Z przyjemnością informujemy o wprowadzeniu trzech nowych zmian:
1.    Nowy układ graficzny, nawiazujący do ukłądu strony internetowej, bardziej przejrzysty i łatwiejszy w obsłudze.
2.    Bardziej przyjazny układ dla użykownika, dzięki uprzoszczeniu pewnych funkcji oraz przeprojektowaniu innych.
3.    Dzięki wprowadzeniu nowej technologii przeglądanie naszej mobilnej aplikacji, dostępnej na urządzenia przenośne i telefony, jest teraz o wiele łatwiejsze i bardziej intuicyjne,(podobnie jak naszej strony internetowej.)

Poprzez uruchomienie nowego, usprawnionego sklepu internetowego, L.F potwierdza swoją pozycję lidera, także w zastosowaniu nowych technik sprzedaży. Nie znaczy to, że nie doceniamy naszej poprzedniej funkcjonalności. Wszystkie funkcje, które były porzednio dostępne, zostały udoskonalone i są nadal dostępne w nowej platformie B2B w bardziej przejżystej i użytecznej formie.

Krótki przewodnik po nowym obszarze użytkownika B2B.

Wszystkie strony  obszaru użytkownika platformy B2B firmy FL mogą być przeglądane przez przewijanie w górę i w dół za pomocą paska przewijania z boku lub za pomocą kółka do przewijania na myszce komputerowej. Dzięki temu, można przeglądać różne sekcje na stronie głównej a także przeglądać aktualne oferty specjalne, aktualności, najnowsze publikacje, promowane przedmioty i zapoznać się z innymi przydatnymi informacjami.
Prosimy pamiętać: Kożystając z naszego serwisu B2B w wersji mobilnej (za pomocą telefonu lub tabletu), strony można przewijać horyzontalnie czyli na boki – warto wypróbować tą nową funkcję! W górnej części strony umieściliśmy panel z m.in. głónymi funkcjami wyboru dla Twoich zamówień.

Po lewej stronie umieściliśmy następujące funkcje: podgląd wszystkich zamówionych towarów, koszyk oraz listę życzeń, które mogą być użyte jako podsumowanie lub przypomnienie.
Po stronie prawej znajduje się menu w którym można odnaleść złożone juz zamówienia, szczegóły wysyłek,informacje o koncie Klienta a także funkcje pobierania plików.
Na dole panelu kontrolnego znajdują się funkcje wyszukiwania, które stanowią najważniejszy element strony L.F.

Prosimy pamiętać: panel sterowania i pasek menu wyszukiwania są stałe i dostępne na wszystkich stronach serwisu.
Inside the 4 menus (Search, Gaskets, Shelving, EGO) the functions are the same as previously seen and in some cases they are even simpler.
Wewnątrz wszystkich czterech menu (Szukaj,Uszczelki,Regały Modułowe,EGO) wszystkie funkcje są takie same jak widziano porzednio a w kilku przypadkach nawet łatwiejsze.

Jak już zapewne Państwo zauważyliście, wiersz wyszukiwania jest zawsze widoczny z każdej obecnie oglądanej strony. Dzięki temu wyszukiwanie jest łatwiejsze i szybsze, menu jest zawsze widoczne i dostępne aby nie przeszkadzać Państwu w pacy.

10 najważniejszych udoskonaleń mowego obszaru użytkownika sklepu L.F

1.    Teraz można dowolnie zmieniać swoją listę życzeń; można zmienić jej nazwę zamiast zakładać nową.

2. Wprowadziliśmy nowy znikający koszyk na zakupy: za każdym razem po dodaniu nowego elementu do zamówienia lub po najechaniu myszką na ikonę, wózek na zakupy pojawia się na krótko, aby pokazać najnowsze zmiany i dodatki. (Uwaga: obecnie koszyk posiada przyciski do zmiany ilości w zamówieniu).

3. Wprowadziliśmy możliwośc dodawania zamówień bezpośrednio z poziomu koszyka. 

4.  Dodaliśmy tabelkę dla przesyłek zagranicznych o wadze powyżej 30 kg.,widoczną bezpośrednio w zamówieniu, jeszcze przed potwierdzeniem.

5.  Od teraz widać również szczegóły artykułów widocznych w okienku na stronie głównej.

6.   Poprawiliśmy czytelność i użyteczność naszych stron.

7. Uszczelki chłodnicze. Po wybraniu poszukiwanego profilu, zostanie pokazana lista odpowiednich uszczelek. W tym miejscu możesz wybrać potrzebne wymiary.

8.  W trybie wyszukiwania zaawansowanego oba sposoby wyszukiwania części za równo według kodów L.F jak i według numeracji producentów, są ze sobą ściśle powiązane.

9.  Również w trybie wyszukiwania zaawansowanego dodaliśmy możliwość poszukiwania części według kodu częściowego (wcześniej było to możliwe tylko w opcji poszukiwania wedłg kodu producenta).

10. Dodaliśmy zdjęcia 360° przy opisach części zamiennych: obraz ze wszystkich stron z funkcją zoom, pozwala dojrzeć i rozróżnić nawet najmniejsze szczegóły.

Dystrybucja Logo Globalna

Oryginalne i Profesjonalne Części Zamienne oraz Akcesoria dla Profesjonalnej Branży HoReCa oraz Urżądzeń AGD

Jesteś firmą serwisową lub dystrybutorem ?

Proszę wybrać sektor (profesjonalny lub AGD)

Settore professionale

Nowości, Wydarzenia i Video

Barista Tools 2017

Wiadomości - Il 14/09/2017

Barista Tools 2017

Quality products for coffee specialists

Dalej
All of the original Rational detergents now available and ready for delivery

Wiadomości - Il 21/08/2017

All of the original Rational detergents now available and ready for delivery

Dalej
Shelving systems Brescancin e Fermod

Wiadomości - Il 27/07/2017

Shelving systems Brescancin e Fermod

New leaflet

Dalej
Gaskets for refrigeration catalogue - New 2017 edition

Wiadomości - Il 04/07/2017

Gaskets for refrigeration catalogue - New 2017 edition

LF presenta la più completa gamma di guarnizioni per la refrigerazione commerciale (standard, su misura, do-it yourself)

Dalej
Widok z drona na LF, wewnątrz i na zewnątrz

Video - Il 28/06/2017

Widok z drona na LF, wewnątrz i na zewnątrz

Rozwój firmy widziany z góry

Dalej
LF at PIR EXPO

Wydarzenia - OD 09/10/2017 TO 12/10/2017

LF at PIR EXPO

LF is taking part in the PIR EXPO exhibition in Moscow, Russia from the 9-12 October 2017

Dalej
Top Sellers Coffee Catalogue

Wiadomości - Il 18/05/2017

Top Sellers Coffee Catalogue

Our most popular spare parts and accessories for coffee customers

Dalej
LF at HOST

Wydarzenia - OD 20/10/2017 TO 24/10/2017

LF at HOST

LF is exhibiting at HOST in Milan, Italy on the 20-24 October 2017

Dalej
Pliki cookies pomagają nam w dostarczaniu usług. Kożystając z naszych usług, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies. Info